logo
Підтримати книгу

Правила використання

Правила використання  (угода користувача сайту)
Ця Угода з користувачем (далі - Угода) встановлює умови та правила використання сайту https://ukrainci.xyz (далі - сайт).

1. Загальні умови
1.1. Використання сайту означає, що користувач приймає і зобов'язується дотримуватися всіх нижченаведених умов цієї Угоди.
1.2. Ця Угода повністю чи в будь-якій її частині може бути змінена власником ресурсу в будь-який час. Нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її опублікування на сайті.

2. Взаємодія з сайтом
2.1. Не допускаються злом або інші дії з метою перешкоджанню нормальній роботі сайту та його сервісів.
2.2. Не допускається використовувати посилання на сторінки Сайту або на сам Сайт в спам-розсилках (масова розсилка реклами без згоди одержувача).
3. Умови використання матеріалів

3.1. Сайт містить матеріали, товарні знаки та інші охоронювані законом матеріали, у тому числі тексти, фотографії, відеоматеріали, графічні зображення, аудіофайли (зміст сайту).

3.2. Усі права на використання змісту сайту належать Товариству з обмеженою відповідальністю “ВЕРТІГОЕФІКС”.   

3.3. Користувач може завантажувати з сайту матеріали тільки для особистого використання.

3.4. Дозволено використання інформації засобами масової інформації за умови дотримання умов цієї Угоди а також умов, які передбачені на сторінках, де розміщений контент. При цьому посилання на https://ukrainci.xyz, а для інтернет ЗМІ - гіперпосилання на https://ukrainci.xyz обов'язкове.

3.5. Вся інформація, розміщена на Сайті, включно із графічною або є власністю Товариства з обмеженою відповідальністю “ВЕРТІГОЕФІКС” або авторське право на використання якої набуте товариством законним шляхом на підставі отриманих ліцензій обо дозволів на використання від власників інформації (в тому числі і графічної, такої як, зокрема, фото).   

3.6.Твори, знаки для товарів та послуг, інші об'єкти інтелектуальної власності (у тому числі об'єкти авторського права), що використовуються на Сайті, а також програмне забезпечення, що використовується на Сайті, дизайн веб-сторінок Сайту або його окремих елементів, є інтелектуальною власністю Товариства з обмеженою відповідальністю “ВЕРТІГОЕФІКС”  або інших відповідних законних правовласників.

3.7. Використання Користувачем будь-якого об’єктів права інтелектуальної власності, розміщених на сайті без дозволу Товариства з обмеженою відповідальністю “ВЕРТІГОЕФІКС”  або іншого законного правовласника є незаконним та може слугувати підставою для притягнення Користувача та/або винних третіх осіб до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

3.8. Будь-які повідомлення, адресовані Користувачу, вважатимуться належним чином врученими останньому у разі їх відправлення на адресу електронної пошти Користувача, що зазначається ним у відповідній формі відповідного розділу сайту за допомогою технічних можливостей сайту

3.9. Користувач самостійно забезпечує підтримання достовірності, точності та повноти своїх персональних даних, розміщених на Сайті.

3.10. Дотримання принципу конфіденційності є необхідною передумовою для співпраці в межах функціонування даного сайту. . 

3.11. Власник сайту  відповідає за збереження конфіденційності будь-якої інформації про Користувача, яка буде ним добровільно надана під час користування сайтом.    

Цей вебсайт використовує cookies